Posts tagged Fellesskapet Elvaneset
Draumeprosjektet blir verkelegheit

I november i fjor fremja Fylkesmannen motsegn med fleire krav knytt til planframlegget, etter at vårt framlegg til detaljreguleringsplan for Elvaneset vart lagt ut til offentleg gjennomsyn. Fylkesmannen kravde mellom anna at felleshuset og to av bustadane vart tatt ut av planforslaget. Dette ville bety at vår visjon for Elvaneset ikkje kunne realiserast. I dialog med Fylkesmannen og med god støtte frå Gloppen kommune, har vi kome fram til eit kompromiss som gjer at vi endeleg kan juble over at draumeprosjektet blir verkelegheit.

Read More