vinn ein Kebony-terrasse til ein verdi av kr 50.000,-

 
Low resKebony Clear-Private Terrace Austria (9).jpg
 

Sidan Fellesskapet Elvaneset skal ha over 7000 m² med Kebony på veggar, tak, terrassar, brygge og båthamn, er det viktig for oss å nå ut med alle fordelane ved å bruke Kebony. Difor loddar vi ut ein ferdigbygd terrasse på opptil 30 m² frå Kebony til ein verdi av kr 50 000, for å rette fokus på dei fantastiske eigenskapane Kebony har. Det spesielle med Kebony er at dei nyttar ei biologisk væske som endrar treets cellestruktur og gjev det eineståande eigenskapar:

 • Stabilt - svelling og krymping redusert med 40-60 %

 • Garantert lang levetid - garantert utandørs levetid på 30 år

 • Vakkert - eksponering for sol og regn gjev over tid ein naturleg, sølvgrå patina

 • Haldbart - behandlinga gjer treet svært hardt og haldbart

 • Inga etterbehandling - krever inga etterbehandling utover normal reingjering

 • Motstandsdyktig - mot sopp, råte og andre øydeleggende mikroorganismar

 • Trygt og giftfritt - inga bruk av gift eller skadelege impregneringsstoff

 • Miljøvennleg teknologi - bio-basert væske sørger for eit naturlig treprodukt

 • Bærekraftige ressursar - råstoff frå bærekraftig forvaltede skoger, alle leverandører er sertifiserte

 
Low resKebony Clear-Private Terrace Austria (12).jpg
 

Meld deg på konkurransen

Vurderer du å kjøpe bustad på Elvaneset? *

Sjå konkurransereglar / vilkår heilt nede på sida.

 
 
Skjermbilde 2019-07-02 kl. 10.45.58.png
 

Konkurransevilkår

 • Konkurransen varar frå 15. juli til 17. august

 • For å delta i konkurransen, må du bu innan 150 km frå Elvaneset på Sandane

 • Vinnaren vil bli avgjort ved loddtrekning og annonsert laurdag 17. august under Sandane-dagane

 • Vinnaren får eit gåvekort på ein Kebony-terrasse til ein verdi av kr 50.000,-

 • Terrassen kan vere opptil 30 m² og vil bestå av Kebony-terrassebord av typen caracter (28x120)

 • Snekkarar frå K-A Bygg AS / Fellesskapet Elvaneset AS vil stå for bygginga / montering