Fellesskapet Elvaneset

PLANTEIKNINGAR

Fellesskapet Elvaneset vil bestå av familie- og eldrebustadar. Nedanfor kan du sjå dei foreløpige planteikningane. Klikk på pilene på sidene for å bla mellom dei ulike teikningane. Ver merksam på at det kan bli endringar på desse planteikningane.